English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-05 15:00:00 CET
AB "Vilniaus baldai"
Kita informacija

Akcinės bendrovės "VILNIAUS BALDAI" investuotojo kalendorius 2023 finansiniais metais

2023 finansiniais metais (nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 rugpjūčio 31 d.) akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ pranešimus apie bendrovės veiklos rezultatus planuoja skelbti šia tvarka:


- 2022 m. gruodžio 23 d. – trijų mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2023 m. kovo 31 d. – šešių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; šešių mėn. tarpinis konsoliduotas pranešimas;

- 2023 m. birželio 30 d. – devynių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2023 m. spalio 27 d. – dvylikos mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2023 m. lapkričio 24 d. – dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; metinis konsoliduotas pranešimas.


Kontaktinis asmuo:
Generalinis direktorius
Jonas Krutinis
Tel.: +370 (5) 2525700