Offentliggjort: 2016-12-15 13:18:31 CET
PFA Invest
Selskabsmeddelelse

Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2016 i Investeringsforeningen PFA Invest

Vi har beregnet forventede udbytter for regnskabsåret 2016 på baggrund af foreløbige regnskabstal. Beregningerne er baseret på data pr. 13. december 2016. De forventede udbytter i Investeringsforeningen PFA Invest er foreløbige og kan ændre sig indtil der foreligger et endeligt årsregnskab for 2016. De endelige udbytter vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens generalforsamling den 1. marts 2017.

   

Afdeling Samlet forventet
udbytte i kr. pr. andel
Mellemlange Obligationer 0,70
Udenlandske Obligationer -
Kreditobligationer 2,20
Danske Aktier 12,60
Globale Aktier 3,40
Højt Udbytte Aktier 1,30
Europa Value Aktier -
USA Stabile Aktier 0,40
Balance A 6,30
Balance B 7,70
Balance C 5,80

   

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Rasmus Bessing på tlf. 39 17 50 00.


NASDAQ nr 23 2016 Forventede udbyttesatser for 2016 i PFA Invest.pdf