Avaldatud: 2017-03-30 08:59:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

AS-i LHV Group tütarettevõtja AS-i LHV Varahaldus dividendimakse

30. märtsil 2017 otsustas AS LHV Group vastavalt tütarettevõtte AS-i LHV Varahaldus juhtkonna ettepanekule tütarettevõtte 2016. aasta majandusaasta kasumi, milleks kujunes 6129 tuhat eurot, jaotamise, sh dividendimakse summas 3803 tuhat eurot. Dividend makstakse ainuaktsionärist AS-ile LHV Group 30. märtsil 2017.

Dividendi maksmisega kaasneb AS-il LHV Varahaldus tulumaksukulu 951 tuhat eurot, mis on 7. veebruaril 2017 avaldatud LHV Groupi 2017. aasta finantsplaanis prognoositud tulumaksukulust 324 tuhande euro võrra madalam.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee