Paskelbta: 2019-09-20 12:30:00 CEST
Baltic Mill
Metinė informacija

AB "Baltic Mill" audituotos 2018/19 m. finansinės ataskaitos

Vievis, Lietuva, 2019-09-20 12:30 CEST -- AB "Baltic Mill" pateikia konsoliduotas metines finansines ataskaitas už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. birželio 30 d., auditoriaus nuomonę bei konsoliduotą metinį pranešimą.

2019 m. birželio 30 d. konsoliduotą nuosavo turto sumą sudaro 42 871 tūkst. eurų,  nuosavo kapitalo sumą 16 022 tūkst. eurų, laikotarpio nuostolis siekia 186 tūkst. eurų. 

Investuotojus, analitikus, akcininkus bei visus besidominčius 2018/19 finansinių metų rezultatais AB "Baltic Mill" kviečia į rezultatų pristatymą internetiniame seminare (angl. "webinar"), kuris įvyks rugsėjo 27 d., 9:00 val.  

Internetinio seminaro detalės pateiktos atskiru pranešimu. 

 

Vygantas Reifonas, CFO
+370 687 21603

 


20190919 Baltic Mill atsakingas patvirtinimas.pdf
20190919 Baltic Mill konsoliduotos ataskaitos.pdf