Published: 2020-09-29 16:10:00 CEST
SEBinvest
Changes board/management/auditors

Bestyrelsesændring i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (”IFS SEBinvest A/S”)

Carsten Wiggers, der har været medlem af bestyrelsen i IFS SEBinvest A/S siden november 2010 og formand for bestyrelsen siden april 2013, har besluttet at udtræde af bestyrelsen for IFS SEBinvest A/S per dags dato.

Bestyrelsen i IFS SEBinvest A/S består herefter af Annette Pia Larsen, Morten Amtrup og Henrik Parkhøi. Bestyrelsen har konstitueret sig med Annette Pia Larsen som formand med virkning fra dags dato.