Paskelbta: 2015-05-11 15:17:52 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2015 m. balandžio mėnesį

2015 m. balandžio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 5,7 mln. EUR arba 29 % mažesni negu 2014 m. balandžio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2015 m. sausio - balandžio mėn. buvo 25,3 mln. EUR arba 30% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2014 m.

 Apyvartos sumažėjimą lėmė vienos žemiausių per pastaruosius kelerius metus pieno produktų pardavimo kainos eksporto rinkose.

 

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102