Publicēts: 2020-12-07 10:25:31 CET
Rīgas kuģu būvētava
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Par izmaiņām padomes sastāvā

AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) valde paziņo, ka ir saņemts padomes locekļa Gaida Andreja Zeibota iesniegums par padomes locekļa amata atstāšanu pēc paša vēlēšanās.

Gaidis Andrejs Zeibots nav atklājis padomes locekļa amata atstāšanas iemeslus.

Sabiedrības padome jaunā sastāvā tiks ievēlēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Sabiedrības statūtiem.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde