Avaldatud: 2020-10-23 17:00:00 CEST
PRFoods
Korporatiivne sündmus

PRF: AS-i PRFoods tütarettevõtja poolt Maaelu Arendamise Sihtasutuselt laenu võtmine

AS PRFoods kiitis heaks tütarettevõtja Osaühing Vettel poolt Maaelu Arendamise Sihtasutuselt meetme „COVID-19 laen bio- ja maamajanduse ettevõtjatele“ raames kuue aastase tähtajaga investeerimislaenu (abimeede 3.3) võtmise summas üks miljon eurot. Laenu intressimääraks on esimesel kahel aastal 2,5% ja edaspidi 4,5%. Investeerimislaenu kasutatakse Osaühingu Vettel Saaremaa tehase automatiseerimiseks. Laenu tagatisteks on hüpoteek ja kommertspant Osaühing Vettel varadele olemasolevate kreeditoride järgnevatele järjekohtadele ning AS-i PRFoods 100%-line garantii.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee