Paskelbta: 2018-05-03 12:00:00 CEST
LITGRID
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

„Nord Pool“ AS reorganizavimas

2018 m. balandžio 19 d. „Nord Pool“ AS akcininkai priėmė sprendimą reorganizuoti bendrovę sukuriant holdingo struktūrą, kurioje holdingo bendrovė 100 proc. valdys dvi bendroves vykdančias biržos operatoriaus veiklą bei rinkų susiejimo operatoriaus veiklą. Tokiu būdu priimtas sprendimas perleisti visas turimas „Nord Pool“ AS akcijas įsigyjant tiek pat įsteigtos holdingo bendrovės Start Up 170 Invest AS akcijų.

Nuo 2018 m. balandžio 19 d. LITGRID AB priklauso 2 proc. (306 akcijos) Start Up 170 Invest AS akcijų, kuris 100 proc. valdo „Nord Pool“ AS.