Paskelbta: 2011-11-18 13:40:08 CET
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionas

2011 m. lapkričio 28 d. įvyks Vyriausybės vertybinių popierių papildymo aukcionas. Aukciono dalyviai gali teikti konkurencinius ir nekonkurencinius pavedimus. Konkurenciniai pavedimai teikiami rinkos VSE New Issue Yield, o nekonkurenciniai - rinkos VSE New Issue Yield Non pavedimų knygose. Išleidžiamos emisijos parametrai:

 

Vertybinių popierių rūšis Nulinės atkarpos obligacijos
VVP ISIN kodas LT1000600320
Emisijos galiojimo pradžios data 2011-10-26
Emisijos dydis iki papildymo 15 mln. eurų
Emisijos dydis po papildymo Nustatoma aukciono metu
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominalioji vertė 100
Vertybinių popierių galiojimo trukmė, d. 511
Apmokėjimo data 2011-11-30
Išpirkimo data 2013-04-24
Nekonkurencinių pavedimų tenkinimo apimtis pagal nominalią vertę, EUR 8 000 000
Maksimali vieno aukciono dalyvio nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 1 000 000
Pelningumo riba, % neskelbiama
Pavedimų knyga konkurenciniams pavedimams LTGCB00013C_EUR
(orderbook ID=982644)
Pavedimų knyga nekonkurenciniams pavedimams LTGNB00013C_EUR
(oerderbook ID=982646)

Vertybiniai popieriai išperkami sumokant jų turėtojams visą nominaliąją vertę. Apmokėti vertybiniai popieriai įtraukiami į reguliuojamą rinką – AB NASDAQ OMX Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

Rinkos operacijų departamentas
Tel. 8 5 2724352