English Estonian
Avaldatud: 2022-04-01 07:00:00 CEST
Ekspress Grupp
Majandusaasta aruanne

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2021 ja pikaajalised finantseesmärgid

ASi Ekspress Grupp nõukogu kinnitas 2021. aasta majandusaasta aruande ja kontserni pikaajalised finantseesmärgid aastani 2026.

Kontserni majandusaasta aruandes esitatud 2021. aasta finantstulemused ei ole võrreldes 22. veebruaril 2022 avaldatud auditeerimata vahearuande tulemustega muutunud. ASi Ekspress Grupp 2021. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 53,5 miljonit eurot, mis kasvas võrreldes 2020. aastaga 20%. Kontserni 2021. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 4,1 miljonit eurot ja kogu puhaskasum oli 2,3 miljonit eurot.

ASi Ekspress Grupp auditeeritud 2021. aasta majandusaasta aruanne on avaldatud kooskõlas ESEFi (European Single Electronic Format) nõuetega XHTML ja PDF failina. Kontserni põhiaruanded on märgistatud XBRL märgistuskeeles ja taksonoomias.

ASi Ekspress Grupp auditeeritud 2021. aasta majandusaasta aruanne on lisatud käesolevale  teatele ning on kättesaadav ASi Ekspress Grupp veebilehel egrupp.ee. Interaktiivne veebiaruanne asub aadressil 2021-annual-report.egrupp.ee. Lisaks infole ettevõtte kohta ja finantsandmetele sisaldab see lisafunktsionaalsust, sh videoid, veebilinke jms.

Lisaks kinnitas nõukogu kontserni pikaajalised strateegilised finantseesmärgid, mis on seotud äritegevuse kasvu, digiteerimise, kasumlikkuse ja dividendide maksevõimega. Eesmärgid põhinevad muutustel tegevuskeskkonnas, konkurentsimaastikul ja ümberkujundamise strateegia edenemisel. 2026. aasta lõpuks on eesmärk saavutada järgmised tulemused:

  • digitellimusi Baltimaades kokku > 340 000
  • digitaalse tulu osatähtsus  > 85%
  • EBITDA marginaal > 15%
  • Dividendi väljamakse määr vähemalt 30%

Ekspress Grupi pikaajalised strateegilised finantseesmärgid võrdluses 2021. aasta lõpuga on järgmised:

Eesmärk 2026. aasta lõpuks2026 eesmärk2021 tegelik
Digitellimused Baltimaades>340 000134 947
Digitaalse tulu osakaal>85%76%
EBITDA marginaal>15%15%
Dividendi väljamakse määr vähemalt30%37%

 

Vastavalt Tallinna börsi reglemendile teavitame, et alates 1. aprillist on ASi Ekspress Grupp aadress Narva mnt 13, Tallinn 10151.

 

Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee

 

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd üle 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

Manused529900B52V1TUMW7FS54-2021-12-31-et.zip
Ekspress Grupp konsolideeritud 2021_EST.pdf