Paskelbta: 2015-01-12 15:17:35 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2014 m. gruodžio mėnesį

2014 m. gruodžio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 7,7 mln. EUR arba 16% mažesni negu 2013 m. gruodžio mėnesį. Apyvartos sumažėjimą lėmė pasaulinių pieno produktų kainų kritimas, dėl ko kai kurių AB Vilkyškių pieninės pieno produktų pardavimo kainos eksporto rinkose krito net iki 30%.

 Neaudituotais duomenimis bendrovės pardavimai 2014 m. sausio – gruodžio mėn. buvo 109,7 mln. EUR arba 4% didesni negu per tą patį laikotarpį 2013 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102