Paskelbta: 2021-04-23 08:01:57 CEST
Siauliu Bankas
Kita informacija

DIVIDENDŲ MOKĖJIMO TVARKA

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.
2021 m. kovo 31 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino AB Šiaulių banko pelno paskirstymą, kuriame numatytas dividendų išmokėjimas - po 0,0055 euro vienai 0,29 euro nominalios vertės akcijai. Dividendus gaus asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos (2021 m. balandžio 15 d.) pabaigoje buvo AB Šiaulių banko akcininkais.

Bankas išmokės dividendus 2021 m. balandžio 28 d. šia tvarka:

- už akcijas, kurios apskaitomos akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose bankuose ir finansų maklerio įmonėse, teikiančiose akcininkams investicines paslaugas, dividendų suma, išskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į atitinkamų bankų arba finansų maklerio įmonių sąskaitas;
      

 - akcininkams, kurių akcijos apskaitomos AB Šiaulių banke emitento apskaitoje, dividendų suma, išskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą sąskaitą AB Šiaulių banke. Jeigu akcininkas nėra nurodęs dividendų pervedimui sąskaitos AB Šiaulių banke, jis turi pateikti prašymą dėl dividendų pervedimo. Prašymai priimami nuo 2021 m. balandžio 28 d. visuose AB Šiaulių banko klientus aptarnaujančiuose padaliniuose. Kol galioja karantino režimas, laikantis saugumo reikalavimų, prieš vykstant į klientų aptarnavimo skyrių, būtina užsiregistruoti vizitui internetu www.sb.lt arba telefonu 1813. Prašymus dėl dividendų pervedimo taip pat galima pateikti per banko internetinę bankininkystę.

Dividendų apmokestinimas:
- Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims taikomas 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas;
- Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas, jeigu pagal įstatymus nenumatyta kitaip.

Papildoma informacija:
Vertybinių popierių apskaitos departamento direktorė Jolanta Dobiliauskienė
+370 41 595 669, jolanta.dobiliauskiene@sb.lt