Paskelbta: 2021-02-04 15:23:41 CET
Amber Grid
Tarpinė informacija

AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2020 m. veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

„Amber Grid“ skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic, 2020 m. veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2020 m. pajamos – 52,3 mln. Eur (2019 m.  – 54,8 mln. Eur);
• 2020 m. pelnas prieš apmokestinimą – 14,6 mln. Eur (2019 m. –  13,9 mln. Eur);
• 2020 m. grynasis pelnas –  18,1 mln. Eur (2019 m. – 11,8 mln. Eur).

2020 m. EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 26,0 mln. Eur, palyginti su 2019 m. (24,3 mln. Eur) padidėjo 6,9 proc.

Pridedama:
1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;
2. 2020 m. gruodžio 31 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos;
3. Pranešimas žiniasklaidai.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt

PriedaiPranesimas ziniasklaidai.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
Finansines ataskaitos 2020.pdf