Offentliggjort: 2014-04-04 10:20:46 CEST
PFA Invest
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen PFA Invest indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 22. april 2014, kl. 16.00 hos PFA, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø. Indkaldelse med dagsorden er vedhæftet denne meddelelse.

Adgangskort og stemmesedler kan bestilles via investorportalen på foreningens hjemmeside www.pfainvest.dk eller ved henvendelse til foreningens kontor.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Peter Ott på tlf. 39 17 50 00.


OMX nr 8 2014 Indkaldelse til ordinr generalforsamling.pdf