Paskelbta: 2021-08-04 13:12:20 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

CORRECTION: UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. rugpjūčio 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-08-04 13:12 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. rugpjūčio 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 42,5381 13,1393 0 160003,6987
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,2249 132,5834 30699,9991 370406,4932
INVL Baltijos fondas 47,1717 105,030982 9,224337 211797,520775

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com