Avaldatud: 2020-05-12 07:00:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

LHV Groupi tulemused aprillis 2020

AS LHV Group teenis 2020. aasta aprillis 1,6 miljonit eurot puhaskahjumit. AS-i LHV Pank kahjum oli sellest 2,1 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus teenis 0,5 miljonit eurot puhaskasumit.

Aprilli tulemusi mõjutas suuresti eriolukorrast tingitud majanduskeskkonna halvenemine, kuna suures osas makromajanduse negatiivsema väljavaate tõttu suurendas pank laenukahjumite reservi ja allahindluste kulu ulatus 5,6 miljoni euroni. Tegemist on mudelipõhiselt hinnatavate allahindlustega, kuivõrd tegelik krediidiportfell on püsinud tugevana. Ettevõtete laenuportfelli üle 30-päevaste võlgnevuste osakaal oli aprilli lõpu seisuga 0,3%. Seejuures moodustati allahindlusi 1,2 miljoni euro võrra vähem kui aprillis avaldatud finantsplaanis.

Ärimahud jätkasid kasvu, kuna hoiuste maht kasvas aprillis 84 miljoni euro võrra ja ületas esimest korda 3 miljardi euro piiri. Grupi laenuportfell kasvas 7 miljoni euro võrra 1,75 miljardi euroni. LHV juhitud fondide maht kasvas 59 miljoni euro võrra 1,4 miljardi euroni. Panga klientide arv kasvas korralikult enam kui 2900 kliendi võrra.

Eriolukorra ajal on LHV võimaldanud keerulisse olukorda sattunud laenuklientidele maksepuhkuseid, tasuta, muid tingimusi muutmata. Aprilli lõpu seisuga oli antud 2346 maksepuhkust (nendest kolmandik ettevõtetele) kokku 178 miljoni euro väärtuses laenudele (80% sellest ettevõtete laenud).

Seoses majanduskeskkonna järsu muutusega avalikustas LHV Group aprillis uuendatud finantsplaani käesolevaks aastaks. Võrreldes veebruaris avaldatud plaaniga vähendati ärimahtude kasvu, suurendati oluliselt laenuallahindluste mahtu ning langetati kasumiprognoosi. Aprilli lõpu seisuga edestab AS LHV Group finantsplaani puhaskasumi osas 1,9 miljoni euro võrra. Lisaks liiguti aprillis plaanipäraselt edasi hüpoteekpandikirjade emissiooni ettevalmistustega ning kahjukindlustusseltsi LHV Kindlustus loomisega.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 460 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 219 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

 


Manus


LHV Group 2020-04 ET.pdf