Publicēts: 2021-05-06 15:10:20 CEST
Baltic Technology Ventures
Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana

Akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” 2021.gada 21.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1)   Par akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” revidentu 2021.gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice”, reģistrācijas Nr.40003858822 (Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr.134).

2)  Noteikt gada atlīdzību revidentam par gada pārskatu revīzijas veikšanu 3500 EUR, neiekļaujot PVN.

2. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

3. 2020.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” padomes izskatīto akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” 2020.gada pārskatu un atbrīvot akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” valdi no atbildības par 2020. finanšu gadu.

4. Lēmums par 2020.gada saimnieciskās darbības rezultātiem.

Akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” 2020.gada zaudējumus 27 807 EUR apmērā segt no nākamo gadu peļņas.

 

Valdes loceklis                                                                                    G.Zolotarev

 

         Kontakti:
         Adrese: Rūpniecības iela 1-5, Riga, LV-1010
         Tālrunis: +371 67783611
         
         Kontaktpersona:
         Gene Zolotarev
         Valdes loceklis
         Tālrunis: +371 67783601
         E-pasts: gene@baltictechventures.com
         
         Sertificētais konsultants:
         Svetlana Hramčenko
         SIA "Law Office Spridzans"
         Tālrunis: +371 26712718
         e-pasts: svetlana.hramcenko@spridzans.lv


Auditor Report 2020 LV.pdf
Supervisory Board Report 2020 EN.pdf
Annual Report 2020 LV.pdf