English Icelandic
Birt: 2021-12-22 19:51:42 CET
Skel fjárfestingafélag hf.
Innherjaupplýsingar

Skeljungur hf.: Skeljungur samþykkir skilmálaskjal og viljayfirlýsingar vegna sölu fasteigna fyrir 8.788 milljónir króna

Hinn 11. ágúst sl. var birt tilkynning þess efnis að Skeljungur hefði tekið ákvörðun um að setja tilgreindar fasteignir og lóðir í formlegt söluferli með það í huga að leigja þær til baka, að hluta eða öllu leyti. Íslandsbanki hefur verið Skeljungi til ráðgjafar í söluferlinu frá upphafi.

Skeljungur og Kaldalón hafa nú gert með sér skilmálaskjal um helstu skilmála kaupsamnings vegna kaupa Kaldalóns á 13 eignum af þeim sem settar voru í formlegt söluferli. Auk þess hefur Skeljungur samþykkt tvær viljayfirlýsingar um sölu á 5 fasteignum til annarra aðila og á í viðræðum um sölu á einni fasteign, sbr. nánar að neðan:

Skilmálaskjal við Kaldalón hf.

Samkvæmt skilmálaskjali við Kaldalón er stefnt að því að Kaldalón kaupi fasteignir í eigu Skeljungs. Um er að ræða rekstrarlegar eignir sem endurleigðar eru til langstíma.  Eignirnar sem um ræðir eru:

 1. Bústaðavegi 20, 108 Reykjavík,
 2. Búartorgi 6, 310 Borgarnesi,
 3. Dalvegi 20, 201 Kópavogi,
 4. Fiskislóð 29, 101 Reykjavík,
 5. Fitjum, 260 Reykjanesbæ,
 6. Grjóthálsi 8, 110 Reykjavík,
 7. Gylfaflöt 1, 112 Reykjavík,
 8. Hagasmára 9, 201 Kópavogi,
 9. Miklubraut 100, 105 Reykjavík,
 10. Miklubraut 101, 105 Reykjavík,
 11. Óseyrarbraut 2, 220 Hafnarfirði,
 12. Skagabraut 43, 300 Akranesi; og
 13. Suðurfelli 4, 111 Reykjavík.

Orkan IS ehf. mun leigja fasteignirnar til baka af Kaldalóni en Orkan IS ehf. er að fullu í eigu Skeljungs hf. Áætlað söluverð fasteignanna miðað við óbreyttar forsendur er 5.989 milljónir króna (mkr.) sem greiðist annars vegar með reiðufé að lágmarki 3.593,4 mkr. og hins vegar með hlutum í Kaldalóni að verðmæti allt að 2.395,6 mkr. Fjöldi hluta tekur mið af meðaltali birts markaðsverðs Kaldalóns á First North síðustu tvær vikur frá fyrir tilkynningu þessari. Gert er ráð fyrir að fasteignirnar verði leigðar Orkunni IS ehf. til 20 ára og að Skeljungur veiti Kaldalóni móðurfélagsábyrgð fyrir leigugreiðslum í 30 mánuði frá afhendingu. Að þeim tíma liðnum munu taka við hefðbundnar leigutryggingar.  

Viðskiptin eru háð skilyrðum um að samkomulag náist um efni endanlegra kaup- og leigusamninga, að hluthafafundur Skeljungs samþykki viðskiptin og að niðurstöður áreiðanleikakannana verði jákvæðar.

Fulltrúar Strengs hf. í stjórn Skeljungs tóku ekki þátt í meðferð málsins þar sem Strengur hf. fer með eignarhlut í bæði Skeljungi og Kaldalóni.

Viljayfirlýsing við F33 ehf. vegna þróunarverkefnis

Þá hefur Skeljungur undirritað viljayfirlýsingu við F33 ehf., félags í eigu hjónanna Hilmars Þórs Kristinssonar og Rannveigar Eir Einarsdóttur um þróun fasteignanna að:

 1. Birkimel 1, 107 Reykjavík;
 2. Skógarhlíð 16, 105 Reykjavík;
 3. Kleppsveg, 104 Reykjavík; og
 4. Reykjavíkurveg 58, 220 Hafnarfirði.

Viljayfirlýsingin felur í sér að Skeljungur og F33 ehf. stofni sérstakt félag sem kaupir framangreindar fasteignir og vinnur að þróun þeirra í samstarfi við viðkomandi bæjarfélög. Eignarhald á hinu sameiginlega félagi mun skiptast í jöfnun hlutföllum milli Skeljungs og F33. Eiginfjárframlag Skeljungs í hið sameiginlega félag verður í formi framangreindra fasteigna og F33 ehf. mun leggja þróunarlóð að Hnoðraholti í Garðabæ fram sem eiginfjárframlag. Áætlað eiginfjárframlag Skeljungs í formi fasteignanna nemur 2.058,5 mkr. samkvæmt viljayfirlýsingunni. Gert er ráð fyrir að fasteignirnar verði leigðar Orkunni IS ehf. 

Viljayfirlýsing við Ötul ehf. og viðræður við Reginn hf. um kaup á fasteignum

Samkvæmt viljayfirlýsingu við Ötul ehf. er stefnt að því að Ötull kaupi fasteignina að Austurströnd 7, 170 Seltjarnarnesi og leigi til baka til Orkunnar IS ehf. Þá á Skeljungur í viðræðum við Reginn hf., byggt á samkomulagi um helstu skilmála og kaupverð, um kaup á fasteigninni að Litlatúni í Garðabæ sem leigð yrði til Orkunnar IS ehf.

Endanleg viðskipti eru bæði með fyrirvara um meðal annars ásættanlega niðurstöðu áreiðanleikakönnunar og samþykki þar til bærra aðila. Áætlað söluvirði fasteignanna er 740 mkr. sem greiðist með handbæru fé og að hluta með afhendingu fasteigna.

***

Gangi framangreind viðskipti eftir nemur áætlað söluvirði tilgreindra fasteigna 8.788 mkr. en bókfært verð þeirra þann 30. september sl. nam 2.573 mkr . 

Áætluð leigugjöld Orkunnar IS ehf. vegna allra framangreindra fasteigna nema 493 mkr. á ársgrundvelli og 433 mkr að teknu tilliti til lækkunar á rekstrarkostnaði eignanna. Áætlaðar leigutekjur Orkunnar IS ehf. vegna endurleigu framangreindra eigna til 3ja aðila nema 115 mkr. á ársgrundvelli.

Nánari upplýsingar um áhrif framangreindra viðskipta á afkomu og fjárhagsstöðu samstæðu Skeljungs hf. verða veittar þegar fyrirvörum hefur verið aflétt.

Skeljungur hefur ákveðið að bíða með sölu á fasteignunum Laugavegi 180 og húsnæði Baulunnar í Borgarfirði að svo stöddu. Gangi viðskiptin eftir þá mun Skeljungur eiga eftir tæplega 20 fasteignir.

Nánari upplýsingar veitir Árni Pétur Jónsson, forstjóri, fjarfestar@skeljungur.is

www.skeljungur.is
https://www.linkedin.com/company/skeljungur-hf/