Swedish
Publicerad: 2021-02-15 15:30:00 CET
Recipharm AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Recipharm ansöker om avnotering av dess aktier och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Recipharm AB (publ) (”Recipharm”) ansöker om avnotering av Recipharms B-aktie från Nasdaq Stockholm. En extra bolagsstämma för val av ny styrelse kommer att hållas den 10 mars 2021.

Den 14 december 2020 lämnade Roar BidCo AB (”Roar BidCo”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Recipharm. Roar BidCo förklarade idag erbjudandet ovillkorat. Roar BidCo kontrollerar cirka 95,1 procent av aktierna i Recipharm och har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier.

Mot bakgrund av ovanstående, och på begäran av Roar BidCo, har styrelsen för Recipharm beslutat att ansöka om avnotering av bolagets B-aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Recipharms aktie vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas så snart bolaget erhållit besked om detta från Nasdaq Stockholm.

På begäran av Roar BidCo kommer en extra bolagsstämma i Recipharm att hållas den 10 mars 2021 för val av ny styrelse. Kallelse utfärdas separat.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Stifel Nicolaus Europe Limited har agerat finansiella rådgivare och Vinge och Simmons & Simmons har agerat legala rådgivare till Recipharm i samband med uppköpserbjudandet.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Anders G. Carlberg, ordförande för den oberoende styrelsen i Recipharm
Telefon: 070-543 75 76

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2021 kl. 15:30 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, farmaceutisk produktutveckling samt utveckling och tillverkning av medel för läkemedelsadministration. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets webbplats www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

02150468.pdf