Published: 2020-10-22 17:58:11 CEST
Pillar Capital, AS
Finanšu kalendārs

Par izmaiņām finanšu kalendārā

Rīga, Latvija, 2020-10-22 17:58 CEST -- Informējam, ka Pillar Capital, AS turpmāk nepublicēs nerevidētos starpperiodu pārskatus par trīs, deviņu un divpadsmit mēnešu pārskata gada periodu, tai skaitā par 2020. gada deviņiem un divpadsmit mēnešiem.

Pillar Capital, AS revidētais konsolidētais un atsevišķais pārskats par 2020. gadu tiks publicēts laika posmā no 26.04.2021 līdz 30.04.2021.

         Artūrs Eglītis
         Mārketinga un komunikācijas vadītājs
         Pillar Capital, AS
         Tel.: +371 6777 5606
         arturs.eglitis@pillar.lv