Offentliggjort: 2014-09-25 09:46:53 CEST
PFA Invest
Prospekter

CORRECTION: Offentliggørelse af tegningsprospekt for ny afdeling Europa Value Aktier i Investeringsforeningen PFA Invest

I tegningsprospektet for afdeling Europa Value Aktier i Investeringsforeningen PFA Invest er der foretaget en korrektion af fondskode, samlede administrationsomkostninger og ÅOP.

Tegningsprospektet samt tegningsblanket er vedhæftet denne meddelelse.

Yderligere information kan findes på www.pfainvest.dk


Tegningsblanket Europa Value Aktier.pdf
Tegningsprospekt_Europa Value Aktier_FINAL_ny ISIN_inkl vedtgter.pdf
OMX nr 19 2014 CORRECTION - Offentliggrelse af tegningsprospekt for afdeling Europa Value Aktier i PFA Invest.pdf