English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-02 12:01:38 CET
AB "KN Energies"
Pranešimas apie esminį įvykį

Lietuvos apeliacinis teismas patenkino Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį civilinėje byloje dėl darbuotojams suteiktų AB „Klaipėdos nafta“ akcijų

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad Lietuvos apeliacinis teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2A-803-912/2022, kuriuo panaikino Šiaulių apygardos teismo 2022 m. balandžio 8 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą, t.y. patenkino ieškovo Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį:

  • pripažino negaliojančiomis Bendrovės 2018 m. lapkričio 8 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu patvirtintas akcijų suteikimo taisykles;
  • pripažino negaliojančiais Bendrovės valdybos 2018 m. spalio 9 d. protokolo atitinkamus sprendimus numatančius akcijų suteikimo darbuotojams programą pagal numatytas taisykles;
  • pripažino niekinėmis ir negaliojančiomis nuo sudarymo momento 2019 m. balandžio 26 d. akcijų suteikimo sutartis.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos apeliacinis teismas sprendimu padarė (be kita ko) išvadas, kad:

  • Bendrovė, išmokėjusi darbuotojams dalį premijų ne pinigais, bet akcijomis, pažeidė atitinkamas Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas;
  • Bendrovė suteikusi darbuotojams akcijų, neperleido valstybės turto;
  • Bendrovei ir jos akcininkams nėra padarytos žalos;
  • darbuotojai, gavę premijas akcijų forma, negali būti laikomi nesąžiningais;
  • akcijos suteiktos kaip premijos darbuotojams pagal su jais sudarytas darbo sutartis yra atlygintiniai sandoriai;
  • restitucija netaikoma, nes jos taikymas neatitiktų proporcingumo kriterijaus.

Bendrovės vertinimu, nors Lietuvos apeliacinis teismas ir patenkino ieškinį, teismo sprendimu iš esmės buvo palaikyta ir Bendrovės išreikšta pozicija dėl žalos nebuvimo bei dėl to, kad darbuotojams buvo suteiktos ne valstybės, o pačios Bendrovės įsigytos akcijos iš privačių asmenų, o prokuratūros reikalavimai dėl restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo netenkinti. Pažymėtina, kad bylos baigtis Bendrovei bei jos darbuotojams nesukelia reikšmingų finansinių pasekmių, kadangi restitucija nėra taikoma ir akcijų darbuotojams grąžinti ar žalos atlyginti nereikia. Bendrovė toliau vertins ar šį sprendimą skųsti kasacinėje instancijoje. 

Administravimo ir korporatyvinio valdymo direktorius Rytis Valūnas, tel. +370-655-66421