English Icelandic
Birt: 2023-07-26 18:43:00 CEST
Arion banki hf.
Árshlutareikningur - 6 mán.

Afkoma Arion banka á öðrum ársfjórðungi 2023

 • Hagnaður Arion banka á 2F 2023 var 7.091 m.kr., samanborið við 10.050 m.kr. á 2F 2022
 • Arðsemi eiginfjár var 15,5%, samanborið við 22,6% á 2F 2022
 • Hagnaður á hlut var 4,84 krónur, samanborið við 6,70 á 2F 2022
 • Hreinn vaxtamunur var 3,2%, samanborið við 3,1% á 2F 2022
 • Sterkur fjórðungur í þóknanastarfsemi og námu heildarþóknanir 4,2 mö.kr.
 • Kjarnatekjur, þ.e. hreinar vaxta-, þóknanatekjur og tryggingatekjur (án rekstrarkostnaðar tryggingastarfseminnar), jukust um 8,0% frá 2F 2022
 • Aðrar tekjur voru jákvæðar einkum vegna 1,6 ma.kr. endurmats á fjárfestingareigninni Blikastöðum
 • Kostnaður sem hlutfall af kjarnatekjum var 39,4% á 2F 2023, samanborið við 42,0% á 2F 2022
 • Efnahagsreikningur bankans stækkaði um 3,6% frá árslokum 2022
 • Eiginfjárhlutfall bankans var 23,9% og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 18,9% þann 30. júní 2023
 • Viðbótar eiginfjárkarfa undir stoð II (Pillar II) var lækkuð úr 3,5% í 2,1% í lok júní 2023
 • Dótturfélagið Vörður innleiddi alþjóðlega reikningsskilastaðalinn IFRS 17 Tryggingasamningar þann 1. janúar 2023. Innleiðingin fól meðal annars í sér breytta framsetningu tryggingarekstrarins og breyttar samanburðarfjárhæðir

Hagnaður Arion banka nam 7.091 m.kr. á öðrum ársfjórðungi 2023 og 13.382 m.kr. á fyrri helmingi ársins. Arðsemi eiginfjár var 15,5% á ársfjórðungnum og 14,5% á fyrri helmingi ársins.

Heildareignir námu 1.518 mö.kr. í lok júní, samanborið við 1.466 ma.kr. í árslok 2022. Lán til viðskiptavina jukust um 4,6% frá áramótum. Aukningin nam 7,9% í lánum til fyrirtækja og 1,8% í lánum til einstaklinga, aðallega íbúðalán. Aukning í innlánum frá viðskiptavinum var 3,4% á fyrri helmingi ársins, einkum frá einstaklingum og stærri fyrirtækjum. Heildar eigið fé nam 186 mö.kr. í lok júní. Eigið fé lækkaði frá áramótum vegna arðgreiðslu og endurkaupa á hlutabréfum bankans, samtals að fjárhæð 15,6 ma.kr., en afkoma fjórðungsins kemur til hækkunar á eigin fé.

Eiginfjárhlutfall bankans (CAR hlutfall) var 23,9% í lok júní og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 18,9%. Hlutföllin taka tillit til væntrar arðgreiðslu sem nemur 50% af hagnaði í samræmi við arðgreiðslustefnu bankans. Eiginfjárhlutfall og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 eru vel umfram kröfur sem settar eru fram í lögum og af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands.

Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka
„Uppgjör Arion banka á öðrum ársfjórðungi er í takt við okkar væntingar og þann stöðuleika sem hefur einkennt afkomu bankans síðustu misseri. Áfram er arðsemi fjórðungsins umfram 13% markmið bankans og öll helstu fjárhagsmarkmið náðust. Við sjáum þó að það hægir almennt á vexti sem kemur ekki á óvart þar sem hægt hefur á vexti í íslensku efnahagslífi. Það eru ýmis jákvæð merki í efnahagslífinu um þessar mundir, m.a. fer verðbólgan loks lækkandi og svo hafa alþjóðlegu matsfyrirtækin S&P Global Ratings og Moody‘s bæði nýverið breytt horfum um lánshæfi ríkissjóðs úr stöðugum í jákvæðar.

Í júní tilkynnti fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands niðurstöðu árlegs mats á áhættuþáttum í starfsemi Arion banka og fól niðurstaðan í sér að viðbótareiginfjárkrafa fjármálaeftirlitsins lækkaði um 1,4 prósentustig. Þetta er jákvæð niðurstaða og við lok annars ársfjórðungs nam hlutfall eiginfjárþáttar 1 hjá bankanum 18,9%, sem er 4 prósentustigum yfir lögbundnum kröfum. Að sama skapi er lausafjár- og fjármögnunarstaða Arion banka áfram sterk.

Samstarf bankans og Varðar heldur áfram að skila góðum árangri og jukust tryggingaiðgjöld á öðrum ársfjórðungi hjá Verði um 14,4% samanborið við sama fjórðung síðasta árs. Mestur er vöxturinn í sölu trygginga til fyrirtækja sem er afrakstur þess að fyrirtækjaþjónusta Varðar er nú hluti af fyrirtækja- og fjárfestingarbankasviði Arion banka. Í þessari þróun felst að tekjugrunnur Varðar hefur breikkað og áhættudreifing aukist.

Það bárust jákvæðar fréttir fyrr í þessum mánuði þegar tilkynnt var um kaup danska félagsins Coloplast á vestfirska sprotafyrirtækinu Kerecis. Óhætt er að segja að Kerecis sé frábært dæmi um vel heppnaða nýsköpun hér á landi þar sem hráefni sem áður var hent er breytt í dýrmæta lækningavöru. Það er mikilvægt að við höldum áfram að búa vel að nýsköpun hér á landi þar sem hugverkaiðnaðurinn er nú fjórða stoðin í útflutningstekjum þjóðarinnar. Hlutverk banka er að taka áhættu með sínum viðskiptavinum, einstaklingum og fyrirtækjum, og það gerum við á hverjum degi. Það er ánægjulegt að hafa verið þó ekki nema lítill þátttakandi í vegferð Kerecis og mun bankinn færa til tekna um 560 milljónir króna á þriðja ársfjórðungi vegna sölu félagsins. Fleiri íslensk sprotafyrirtæki eru að gera spennandi hluti í dag, til að mynda félög eins og Controlant og Amaroq Minerals sem við höfum unnið náið með síðustu ár og verður spennandi að fylgjast með þróun þeirra á næstu árum. Jafnframt hafa rótgróin fyrirtæki sem sinna nýsköpun með markvissum hætti í sinni starfsemi verið að ná góðum árangri og má þar til dæmis nefna Hampiðjuna, en Arion banki hafði nýverið umsjón með vel heppnuðu almennu hlutafjárútboði félagsins sem í kjölfarið snéri aftur á Aðalmarkað kauphallarinnar.

Á verðbólgutímum hefur reynst erfitt að ávaxta sparnað þannig að hann haldi í við verðbólgu án þess að festa sparnaðinn í þrjú ár. Þetta breyttist í maí þegar Arion banki kynnti nýja verðtryggða sparnaðarleið fyrir einstaklinga sem er aðeins bundin í 90 daga. Breytingar á lögum sem tóku gildi 1. júní, og fólu í sér að verðtryggð innlán þurfa ekki lengur að vera bundin í þrjú ár, gerðu þetta kleift. Þetta er auðvitað jákvæð breyting fyrir neytendur og tóku viðskiptavinir okkar þessari nýju sparnaðarleið fagnandi.

Í júní kynnti Mosfellsbær tillögur að rammahluta aðalskipulags Blikastaðalandsins, sem er stærsta óbyggða landsvæði höfuðborgarsvæðisins og er í eigu Arion banka. Landið sem er um 93 hektarar verður þróað enn frekar og deiliskipulag kynnt á seinni stigum. Gert er ráð fyrir að þar muni rísa um 3.700 íbúðir, blanda fjölbýlis og sérbýlis, auk 150 íbúða fyrir 55 ára og eldri, skóla, íþróttaaðstöðu og atvinnuhúsnæðis. Í ljósi þessa mikilvæga áfanga hjá Mosfellsbæ og þar með minni óvissu varðandi þróun verkefnisins hækkaði bankinn verðmat sitt á landinu sem hafði jákvæð áhrif á niðurstöðu ársfjórðungsins. Verður spennandi að fylgjast með uppbyggingu svæðisins enda mikilvæg viðbót við húsnæðismarkaðinn.“

Fundur/vefstreymi fyrir markaðsaðila 27. júlí klukkan 8:30
Fjárfestafundur fyrir markaðsaðila verður fimmtudaginn 27. júlí klukkan 8:30 í Borgartúni 19 þar sem Benedikt Gíslason bankastjóri Arion banka og Ólafur Hrafn Höskuldsson framkvæmdastjóri fjármálasviðs munu kynna afkomu bankans og fara yfir stöðu efnahagslífsins. Fundurinn fer fram á ensku og verður einnig streymt beint.

Hægt verður að nálgast streymið á financialhearings og á fjárfestatengslavef bankans.

Þátttakendur sem fylgjast með rafrænt geta spurt spurninga á meðan á fundi stendur í gegnum spjallþráð sem birtist fyrir neðan vefstreymið. Spurningum verður svarað að loknum kynningum.

Vinsamlegast beinið fyrirspurnum til Theodórs Friðbertssonar, forstöðumanns fjárfestatengsla í síma 856 6760 eða Haraldar Guðna Eiðssonar, forstöðumanns samskiptasviðs í síma 856 7108.

Fjárhagsdagatal
Fjárhagsdagatal Arion banka er aðgengilegt á heimasíðu bankans.


Arion Bank Condensed Consolidated Interim Financial Statements 30 June 2023.pdf
Arion Bank Investor Presentation Q2 2023.pdf
Q2 2023 Press Release Arion Bank.pdf