Paskelbta: 2019-01-25 15:10:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Kita informacija

AB Vilkyškių pieninės grupės investuotojo kalendorius

AB Vilkyškių pieninė grupės veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:

2019 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;
2019 m. balandžio 5 d. – audituoti 2018 m. veiklos rezultatai;
2019 m. gegužės 31 d. – tarpinė konsoliduota 2019 m. 3 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita;
2019 m. rugpjūčio 30 d. – tarpinė konsoliduota 2019 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2019 m. lapkričio 29 d. – tarpinė konsoliduota 2019 m. 9 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: 8 441 55 102