Avaldatud: 2019-06-26 08:18:09 CEST
Baltika
Korporatiivne sündmus

AS Baltika aktsiate märkimiseks eesõigust omavate aktsionäride nimekirja fikseerimise ex-päev

AS Baltika (väärtpaberi lühinimi BLT1T, ISIN kood EE3100145616) fikseerib aktsionäride nimekirja uute aktsiate märkimise eesõiguse määramiseks 01.07.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 28.06.2019.

AS Baltika suurendab aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt viiskümmend miljonit (50 000 000) nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot ja pakkumishinnaga 0,10 eurot.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com