Paskelbta: 2021-09-21 12:54:30 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. rugsėjo 20 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-09-21 12:54 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. rugsėjo 20 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 43,3874 5,7289 0 143280,0578
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,2888 20,7287 0 272808,0282
INVL Baltijos fondas 48,1697 6,236701 40,28516 211682,228495

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com