Danish
Offentliggjort: 2023-09-29 13:09:44 CEST
PFA Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Nyt investeringsforvaltningsselskab for Investeringsforeningen PFA Invest er godkendt af Finanstilsynet

PFA Asset Management A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse af 13. juni 2023, at Investeringsforeningen PFA Invests (”Foreningen”) bestyrelse havde besluttet at udpege Jyske Invest Fund Management A/S (”JIFM”) som investeringsforvaltningsselskab for Foreningen.

Finanstilsynet har godkendt valget af JIFM som nyt investeringsforvaltningsselskab for Foreningen.

Overdragelsen af forvaltningen af Foreningen sker som led i, at PFA Holding A/S har solgt PFA Bank A/S (”Banken”) til Jyske Bank A/S.

Salget af Banken sker med virkning fra den 1. oktober 2023, mens overdragelsen af forvaltningen af Foreningen sker i løbet af første halvår 2024, dog senest den 31. maj 2024.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Rasmus Bessing.

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

Rasmus Bessing

Direktør