English Estonian
Avaldatud: 2022-12-09 08:00:00 CET
Enefit Green
Börsiteade

Enefit Greeni tootmisandmed - november 2022

Enefit Green tootis novembris 81,7 GWh elektrienergiat ehk 33,5% võrra vähem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutasid peamiselt Eesti ja Leedu tuuleparkide madalam toodang. Päikeseenergia toodang oli novembris 2022 aastatagusega võrredes 0,4% võrra madalam.

Novembri keskmised tuulekiirused olid Eesti ja Leedu tuuleparkides vastavalt 5,8 m/s ja 5,6 m/s (novembris 2021 olid mõõdetud keskmised tuulekiirused vastavalt 7,1 m/s ja 7,3 m/s). Oleme täpsustanud oma keskmise tuulekiiruse arvutamise metoodikat, mistõttu andmed võivad varem avaldatutest mõnevõrra erineda. Varasem metoodika põhines tuuleparkide kaalumata keskmisel tuulekiirustel, uus metoodika arvestab tuulikute erineva arvuga (ja sellest tuleneva võimsuse erinevusega) erinevates tuuleparkides. Täpsustatud metoodika kohaselt arvutatud keskmised tuulekiirused on lisatud käeolevale teatele.

„Novembris jätkus viimaste kuude tagasihoidlike tuuleoludega periood ja see mõjutas meie tuuleenergia toodangut. Enefit Greeni tootmisportfell on aga mitmekülgne ja nii kasvas aastatagusega võrreldes toodang meie koostootmisjaamades,“ kommenteeris Innar Kaasik, Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht.

Koostootmise segmendi novembri elektritoodang kasvas 11,4% ning soojusenergia toodang 1,0% võrreldes eelmise aastaga.

Pelletitoodang kasvas novembris 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 16,2% võrra 14,6 tuhande tonnini.


  November 2022 November 2021Muutus, %
Elektrienergia toodang riikide kaupa, GWh   
Eesti52,373,6-29,0%
Leedu25,245,1-44,3%
Läti3,93,83,6%
Poola0,40,4-4,0%
Kokku81,7122,9-33,5%
    
Elektrienergia toodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul64,1106,9-40,1%
Koostootmine17,115,411,4%
Päike0,50,5-0,4%
Muud0,10,1-61,1%
Kokku81,7122,9-33,5%
    
Soojusenergia, GWh56,155,61,0%
    
Pelletid, tuh t14,612,516,2%


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.

ManusTuulekiirused Enefit Greeni tuuleparkides.xlsx