Offentliggjort: 2018-08-07 13:20:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 77, 2018 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
Refinansieringen af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. oktober
2018
gennemføres ved auktioner i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO).
De
udstedte obligationer er rated Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
Poor’s.

Auktionerne gennemføres af Nordea Danmark og afholdes på NASDAQ
Copenhagens
auktionsdelmarked tirsdag den 21. august og onsdag den 22. august
2018.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00 og
kl.
11.00.
Der vil ske tildeling af accepterede bud hurtigst muligt, dog senest
kl. 10.09
henholdsvis kl. 11.09.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre
decimalers nøjagtighed i de 1-årige
obligationer. I de øvrige serier bydes med
maksimalt to decimaler. Ved auktionen
anvendes det hollandske auktionsprincip
og auktionstypen "hidden call". Det
indebærer, at alle bud over skæringskursen
vil blive afregnet det fulde beløb
til skæringskursen. For bud på
skæringskursen kan der blive tale om pro rata
tildeling. Bud under
skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.

Auktionsbeløb og
auktionstidspunkter m.v. fremgår af side 3. Nordea Kredit er
ikke forpligtet
til at afhænde hele det annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør mandag
den 1. oktober 2018.

Beløbene der skal sælges på auktionerne opskrives i VP
Securities fredag d. 17.
august 2018.

Auktionsresultater og kalkulerede
rentesatser kan følges på henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor
information” og
på
www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html.

Investor tilbydes at
modtage obligationer i DKK erhvervet på auktionerne med
spot-valør, såfremt
investor leverer udløbende inkonverterbare Nordea Kredit
obligationer i DKK til
Nordea Danmark. Ombytning aftales med Peter Brag eller
Finn Nicolaisen på
auktionsdagen inden kl. 13.30. Denne mulighed gælder ikke for
obligationer i
EUR.

Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea
Markets.
Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93 og
Frank Klahsen
på telefon 33 33 14 44.

Obligationerne er omfattet af
bestemmelserne om regulering af
refinansieringsrisikoen. Alle de udbudte
obligationer har auktionstrigger, og
obligationer med udløb senest d. 1.
oktober 2020 har tillige rentetrigger.

For obligationer med auktionstrigger
gælder:
Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastsætter
restriktioner for
det endelige salg og tildeling af obligationer i tilfælde af
fejlet auktion.

For obligationer med rentetrigger gælder:
Lov om realkreditlån
og realkreditobligationer m.v. fastlægger restriktioner for
den effektive rente
i forbindelse med refinansiering. Den effektive rente kan
ikke stige mere end 5
procentpoint og begrænsningen er en betingelse for den
endelige afslutning af
salget og tildeling af obligationer.

Eventuelle spørgsmål vedrørende
auktionerne kan rettes til Nordea, Long Term
Funding, Peter Brag på telefon 33
33 16 63 eller Finn Nicolaisen på telefon 33
33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea
Kredit Realkreditaktieselskab

 


Selskabsmeddelelse-RTP070818.pdf