Paskelbta: 2020-04-30 22:55:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Metinė informacija

2019 m. metinė informacija

2020 m. balandžio 28 d. eilinis visuotinis Telia Lietuva, AB (toliau „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) akcininkų susirinkimas patvirtino bendrovės Konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas, konsoliduotą metinį pranešimą ir nepriklausomo auditoriaus išvadą už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

Audituoti 2019 m. „Telia Lietuva“ įmonių grupės veiklos rezultatai nesiskiria nuo 2020 m. sausio 29 d. paskelbtų 2019 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų: audituotos 2019 m. konsoliduotos „Telia Lietuva“ įmonių grupės pajamos sudarė 388 299 tūkst. eurų, o 2019 m. laikotarpio pelnas – 54 726 tūkst. eurų. 2019 m. EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, sudarė 130 992 tūkst. eurų.

Bendrovė taip pat parengė 2019 m. tvarios veiklos ataskaitą, kurią rasite internete https://www.telia.lt/tvarus-verslas/ataskaitos


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
- 2019 m. Telia Lietuva, AB įmonių grupės veiklos rezultatų pristatymas.
- 2019 m. „Telia Lietuva“ tvarios veiklos ataskaita


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt

Priedai


Telia_Lietuva_2019_Konsoliduotos_finansines_ataskaitos_ir_metinis_pranesimas.pdf
Telia_Lietuva_Tvarios_veiklos_ataskaita_2019.pdf
2019_audituoti_rezultatai_patvirtinti_VAS.pdf