Offentliggjort: 2014-12-19 12:06:35 CET
PFA Invest
Indre værdi

Fejlberegning af indre værdi for Investeringsforeningen PFA Invest afdeling Europa Value Aktier

I ovennævnte afdeling er der i dag konstateret en fejl i forbindelse med beregningen af indre værdi, som har medført at afdelingernes indre værdi har været mere end 0,5 % for høj i perioden fra kl. 9:44 til 16.40 den 18. december 2014.

Indre værdier for afdelingen har været overvurderet med 0,72 - 0,73% af afdelingens formue i perioden.

Udover denne meddelelse foretages der underretning af Finanstilsynet, foreningens depotselskab, samt børsmæglerforeningens medlemmer, som kontakter de eventuelt berørte kunder, med henblik på korrektion af de indgåede handler.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Jesper Langmack eller Poul Kobberup, tlf. 39 17 50 00.


OMX nr 24 2014 Fejlberegning af indre vrdi afdeling Europa Value Aktier.pdf