Paskelbta: 2021-12-06 12:51:09 CET
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. gruodžio 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-12-06 12:51 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. gruodžio 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 43,5971 2,5231 8,7988 140855,0065
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,3499 78,6105 0 229853,6628
INVL Baltijos fondas 48,9133 73,784636 10,069067 211243,930523

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com