Paskelbta: 2018-01-08 13:45:26 CET
Vilkyskiu Pienine
Kita informacija

AB Vilkyškių pieninės grupės investuotojo kalendorius

AB Vilkyškių pieninė grupės veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:

 

2018 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;

2018 m. balandžio 6 d. – audituoti 2017 m. veiklos rezultatai;

2018 m. gegužės 31 d. – 2018 m. 3 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita;

2018 m. rugpjūčio 31 d. – tarpinė konsoliduota 2018 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;

2018 m. lapkričio 30 d. – tarpinė konsoliduota 2018 m. 9 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: 8 441 55 10