Offentliggjort: 2018-12-05 13:25:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Indkaldelse til generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 123, 2018 – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, CVR nr. 15 13 42 75.
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab indkalder til
ekstraordinær
generalforsamling den 10. december 2018 kl. 9.00.

Det eneste
punkt på dagsordenen er valg af nyt bestyrelsesmedlem.

I forlængelse af Frank
Vang-Jensens udtræden af bestyrelsen i Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab
indstilles det til generalforsamlingen, at Mads Skovlund
Pedersen, ny chef for
Personal Banking Danmark vælges som medlem af bestyrelsen
i Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab.

Mads Skovlund Pedersen har siden 1. august 2015 været
deputy head for Personal
Banking i Danmark og fungeret som stedfortræder for
Frank Vang-Jensen.

Det bemærkes, at samtlige aktier i selskabet tilhører
Nordea Bank Abp.


Yderligere information:

Pressechef Stine Green Paúlsen +45
61120332


Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


20181205 Dagsorden for ekstraordinr generalforsamling.pdf