English Lithuanian
Paskelbta: 2022-10-21 07:00:00 CEST
Telia Lietuva
Tarpinė informacija

„Telia Lietuva“ 2022 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. rugsėjo 30 dieną.

2022 m. trečiasis ketvirtis (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):
- Pajamos padidėjo 6,7 proc. – iki 113,3 mln. eurų (106,2 mln. eurų).
- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 1,5 proc. – iki 38,6 mln. eurų (38 mln. eurų).
- EBITDA padidėjo 1,1 proc. – iki 38,1 mln. eurų (37,7 mln. eurų).
- Ketvirčio pelnas sumažėjo 4,1 proc. – iki 15,4 mln. eurų (16,1 mln. eurų).

2022 m. 9 mėnesiai (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):
- Pajamos padidėjo 6,7 proc. – iki 328,2 mln. eurų (307,5 mln. eurų).
- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 5,3 proc. – iki 111,6 mln. eurų (106 mln. eurų).
- EBITDA padidėjo 4,6 proc. – iki 111,3 mln. eurų (106,5 mln. eurų).
- Pusmečio pelnas padidėjo 0,5 proc. – iki 41,7 mln. eurų (41,5 mln. eurų).
- Laisvieji pinigų srautai buvo 36,2 proc. mažesni ir sudarė 40,1 mln. eurų (62,8 mln. eurų).

Vadovybės komentaras:
2022 m. rugsėjį Lietuvoje oficialiai prasidėjo penktosios kartos mobiliojo ryšio (5G) era. „Telia Lietuva“ pirmoji šalyje įjungė 5G ryšio tinklą iškart po to, kai gavo Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) leidimą. Per Lietuvoje vykusius du radijo dažnių aukcionus, įsigijome vertingiausias licencijas, už jas į šalies biudžetą per 20 metų sumokėsime 30 mln. eurų. Iš jų 9 mln. eurų jau pervedėme iš karto kaip pradines įmokas.

Buvome pirmieji Lietuvoje įjungę visas skaitmeninio ryšio technologijas – 2G, 3G, 4G, o dabar ir 5G. Šiam startui ruošėmės ne vienerius metus ir į viso tinklo atnaujinimą investavome per 100 mln. eurų. Gavus RRT leidimą teikti komercines penktos kartos mobiliojo ryšio paslaugas, „Telia Lietuva“ 5G ryšys iš karto pradėjo veikti per 1100 bazinių stočių 700 MHz dažnių ruože ir per 110 bazinių stočių 3,5 GHz dažnių ruože. Komercinis „Telia Lietuva“ 5G ryšys iš karto pasiekė daugiau nei pusę šalies teritorijos ir 80 proc. gyventojų.

„Telia Lietuva“ klientai 5G ryšiu gali naudotis be jokių papildomų mokesčių – tam tereikia turėti 5G mokėjimo planą ir 5G Lietuvoje palaikantį įrenginį. Tarp 5G palaikančių išmaniųjų telefonų – populiariausi „Apple“, „Samsung“, „Xiaomi“, „OnePlus“ ir kiti išmanieji įrenginiai. Patį greičiausią 5G, veikiantį 3,5 GHz dažnių juostoje, pirmiausiai įjungėme tankiai apgyvendintose vietose, kur juda didžiuliai duomenų kiekiai, kur dar nėra šviesolaidžio, kur būtina didelė sparta.

Išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos vartotojams pasiūlius tarptinklinio ryšio paslaugas ES šalyse, per 2022 m. trečiąjį ketvirtį tokių klientų skaičius padidėjo 15 tūkstančių. Per paskutinius dvylika mėnesių:
- mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 10,6 proc. – iki 1602 tūkst.,
- šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 3 proc. – iki 311 tūkst.,
- išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 0,4 proc. – iki 255 tūkstančių.

Didėjantis klientų skaičius, augantis mobiliųjų duomenų vartojimas, naujos IT paslaugų sutartys ir mobiliųjų telefonų paklausa lėmė pajamų augimą. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, 2022 m. 9 mėnesių:
- pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 16,6 proc.,
- pajamos iš IT paslaugų padidėjo 13,3 proc.,
- pajamos iš plačiajuosčio interneto paslaugų padidėjo 9,1 procento.

Pagrindiniu iššūkiu, su kuriuo šiuo metu kaip ir kiti verslai susiduriame, yra aukštos elektros kainos. Mūsų įmonės veikla remiasi būtent elektroninių ryšių priemonių teikimu. 2022 m. trečiojo ketvirčio ir devynių mėnesių energijos sąnaudos, palyginti su to paties laikotarpio sąnaudomis prieš metus, padidėjo atitinkamai 2,9 ir 2,4 karto. Tai turėjo neigiamos įtakos ypač 2022 m. liepos-rugsėjo pelningumui.

Bendrovės valdybos pirmininkas ir Atlygio komiteto narys Douglas Lubbe paliko „Telia Company“ įmonių grupę ir atsistatydino iš „Telia Lietuva“ valdybos nuo 2022 m. spalio 14 dienos. Nauju Bendrovės valdybos pirmininku valdyba išrinko valdybos narį Claes Nycander, o valdybos narį Hannu-Matti Mäkinen – nauju Atlygio komiteto pirmininku. Einamoji dvejų metų valdybos kadencija baigiasi 2023 m. balandžio 27 dieną.


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB tarpinės finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. rugsėjo 30 dieną.
- Telia Lietuva, AB 2022 m. 9 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.ltPriedaiTelia_Lietuva_2022_9_menesiu_rezultatu_pristatymas.pdf
Telia_Lietuva_2022_9 menesiu_finansu ataskaitos.pdf