English
Published: 2020-10-21 11:29:26 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Udlodning af acontoudbytte for tredje kvartal 2020

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt nedennævnte udbytter for tredje kvartal af 2020.

De optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Automatisk geninvestering – For automatisk geninvestering skal investor kontakte sin egen depotbank. Geninvesteringskurserne fastsættes og gennemføres til indre værdier per den 26. oktober 2020 fratrukket udbytte.

ISINAndelsklasse/afdelingUdlodning i DKK
pr. bevis
Kortnavn
DK0060804136 European CLO Investment Grade DKK 5ACACIGDKK
DK0060804052 European CLO Opportunity KL 11ACAECO

Tidsplan
23. oktober 2020 - Sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte
26. oktober 2020 - Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte
28. oktober 2020  - Udbyttet er til disposition på investors konto


Kontaktperson(er):
Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.