Publicēts: 2020-11-20 17:08:03 CET
Rīgas kuģu būvētava
Finanšu informācija

Par finanšu pārskatu publicēšanu

Ievērojot to, ka Sabiedrība finanšu informāciju par 2020.gada trim un sešiem pārskata mēnešiem plāno publicēt 2020.gada decembrī, attiecīgi arī finanšu informāciju par 2020.gada deviņiem pārskata mēnešiem Sabiedrība plāno publicēt 2020.gada decembrī.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde