Danish
Offentliggjort: 2022-02-24 14:55:12 CET
Kapitalforeningen SDG Invest
Årsrapport

Årsrapport 2021

Resultatet af foreningens drift i 2021 viser et overskud på t.kr. 157.327 og et afkast på 27,94%. Den samlede formue ved udgangen af året er 762 mio. kr. Resultatet er lidt under markedsudviklingen, hvilket skyldes investeringsstrategiens fravalg af sektorer og findes tilfredsstillende.

Bestyrelsen har idag godkendt regnskabet. Regnskabet er vedhæftet denne meddelelse. 


Henvendelser kan rettes til undertegnede på telefon 38 33 81 81.


Med venlig hilsen

Stockrate Forvaltning A/S

Bo Matthiesen, direktør

Vedhæftet filArsrapport 2021 SDG Invest Globale Bredygtige Aktier.pdf