English
Published: 2019-04-29 10:44:06 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Decisions of general meeting

Forløb af ordinær generalforsamling mandag den 29. april 2019

Kapitalforeningen Accunia Invest afholdte ordinær generalforsamling mandag den 29. april 2019 i henhold til nedenstående dagsorden.

DAGSORDEN

 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår, eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 22, Stk. 5
  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
   Beretningen blev taget til efterretning.
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
   Bestyrelsen havde indstillet udlodning for 2018 som følger:
   • EU CLO Investment Grade DKK: 11 DKK/andel
   • EU CLO Opportunity KL: 22 DKK/andel
   • EU CLO Investment Grade EUR: 11 EUR/andel

Udlodningerne blev gennemført som aconto-udlodninger den 22. januar 2019.

Foreningens årsrapport, herunder udlodninger, blev enstemmigt godkendt.

 1. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af vedtægterne:

 1. )     Ændringer i § 3 vedr. typer af investorer og begrænsninger herpå.
 2. )    Formelle ændringer i afdelingernes navne og deres beskrivelser
 3. )   Sletning af afdeling "European CLO Investment Grade EUR KL" (aldrig etableret)
 4. )   Oprettelse af ny afdeling
 5. )    Ændring af § 28 mht. foreningens årsrapport. Foreningen aflægger p.t. rapport efter bekendtgørelsen om finansielle rapporter for danske UCITS. Det indstilles at ændre rapporteringen til at være efter årsregnskabsloven (klasse a)

Øvrige vedtægtsændringer af redaktionel karakter.

De foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Hele bestyrelsen var på genvalg. Bestyrelsen var indstillet til genvalg. Alle medlemmer blev enstemmigt genvalgt.

 1. Valg af revisor

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg blev enstemmigt genvalgt som revisor.

 1. Eventuelt
  Der var intet til punktet.

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.

Attachment


Nasdaq-medd_KFACCINV_201910.pdf