Paskelbta: 2021-04-26 11:09:31 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

AB ”East West Agro” savų akcijų supirkimas

Nuo 2021-04-28 pradedamas savų akcijų supirkimo procedūros AB ”East West Agro”  PVA (ISIN kodas LT0000132060) įgyvendinimas.
1 akcijos kaina – 12,00 EUR. Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2021-05-07.
Pavedimų įvedimas iki 15:30 EET, sandorių sudarymo laikas – 15:45 EET.
Maksimalus perkamų akcijų skaičius –  25 000 vnt.,
Minimalus perkamų akcijų skaičius – 1 vnt.
Rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje)
Pavedimų knyga - EWA1LOS5.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqomxbaltic.com