Swedish
Publicerad: 2022-11-30 15:00:00 CET
Karnov Group AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Karnov Group har slutfört förvärv av verksamheter inom juridisk information från Thomson Reuters i Spanien samt Wolters Kluwer i Spanien, Portugal och Frankrike

Karnov Group AB (publ) har idag slutfört förvärvet av avknoppade verksamheter inom juridisk information från Thomson Reuters i Spanien samt Wolters Kluwer i Spanien, Frankrike och Portugal (framgent ”Region Syd”) och tillträtt aktierna i de lokala bolagen[1]. Region Syd är från och med idag konsoliderat i koncernräkenskaperna. Framgent kommer Karnov Group ha tre rapporteringssegment: Region Syd, Region Nord och Koncernfunktioner.

Den 9 december 2021 lade Karnov Group ett bindande bud för att förvärva samtliga aktier och röster i Wolters Kluwer France S.A.S (“Wolters Kluwer France”), Wolters Kluwer Legal & Regulatory España, S.A. (“Wolters Kluwer Spain”), Wolters Kluwer Legal & Regulatory Portugal (“Wolters Kluwer Portugal”) och Editorial Aranzadi S.A.U. (“Thomson Reuters Spain”) och vissa dotterbolag samt överlåtelse av vissa IP-rättigheter[2] för ett kontant vederlag om cirka 160 miljoner euro på en kassa- och skuldfri basis. Aktieöverlåtelseavtalet ingicks den 25 februari 2022 och den spanska konkurrensmyndigheten gav klartecken att slutföra förvärvet den 3 november 2022.

Förvärvet transformerar Karnov från en av de ledande aktörerna inom juridiska informationstjänster i Norden till en europeisk aktör med stark marknadsnärvaro i Spanien och Frankrike. De förvärvade bolagen är välkända leverantörer inom juridisk information, research, arbetsflöde, analys och juridisk fortbildning i Spanien och Frankrike. Karnov kommer att vara verksamt under varumärket Aranzadi LA LEY i Spanien, Jusnet i Portugal och Lamy Liaisons i Frankrike.

För ytterligare upplysningar:

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef

Telefon: +46 709 957 002

E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

 

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 15:00 CET den 30 november 2022.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare - varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

[1] Förvärvet avser 100 % av aktierna i Wolters Kluwer France, Wolters Kluwer Spain, Thomson Reuters Spain och dotterbolagen Wolters Kluwer Formación, S.A. och Wolters Kluwer Portugal Unipessoal, LDA.

 

[2] Överlåtelse av vissa IP-rättigheter mellan Wolters Kluwer International Holding B.V., Wolters Kluwer Financial Services Luxembourg SA, Holding Wolters Kluwer France S.A.S., Thomson Reuters Holdings B.V. och Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH.

11302701.pdf