Danish
Offentliggjort: 2023-02-27 10:41:06 CET
Investeringsforeningen Great Dane
Årsrapport

Investeringsforeningen Great Dane - Årsrapport 2022

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2022 for Investeringsforeningen Great Dane.

Årsrapporten er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres fra foreningens hjemmeside www.igd.dk.

Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 20. marts 2023.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard

Direktør

Vedhæftet filGreat Dane - Arsrapport 2022 inklusiv SFDR.pdf