Publicēts: 2020-06-01 06:27:34 CEST
Valmieras stikla škiedra
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA neauditēta konsolidēta finanšu informācija par 2020. gada pirmajiem 3 mēnešiem

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA publicē uzņēmuma vadības ziņojumu un neauditēto konsolidēto finanšu informāciju par 2020. gada pirmajiem trīs mēnešiem, ar kuru var iepazīties pielikumā zemāk divās valodās: latviešu un angļu valodā.


AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tās meitas uzņēmumi (turpmāk tekstā saukta – VALMIERA GLASS GRUPA) ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā ar vairāk nekā 55 gadu pieredzi stikla šķiedras ražošanā. VALMIERA GLASS GRUPAS pamatdarbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, stikla šķiedras produktu izstrāde, ražošana un pārdošana. VALMIERA GLASS GRUPA ir vienīgā uzņēmumu grupa pasaulē ar vertikāli integrētu struktūru un plašu stikla šķiedras produktu klāstu termoizolācijas tirgum ar temperatūras noturību līdz pat 1250°C.

Kontaktinformācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tel.: +371 64202216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com

Pielikumi


Financial_results_1Q2020_EN.pdf
Finansu_rezultati_1Q2020_LV.pdf