Paskelbta: 2019-05-28 09:50:00 CEST
AB Novaturas
Kita informacija

Bendrovių vadovų susitikimo su investuotojais informacija

Pateikiame Nasdaq Vilnius akcijų biržos organizuotame renginyje su investuotojais naudotą informaciją.

 

Tomas Staškūnas

Finansų direktorius

Mob. +370 687 10426, tomas.staskunas@novaturas.lt

Priedas


Novaturas investor presentation - 20190528.pdf