Julkaistu: 2017-06-02 08:00:00 CEST
Technopolis
Sisäpiiritieto

Technopoliksen päivitetty strategia keskittyy omistaja-arvon luomiseen, uudet strategiset ja taloudelliset tavoitteet asetettu

TECHNOPOLIS OYJ            PÖRSSITIEDOTE                   2.6.2017 klo 9.00

Technopoliksen päivitetty strategia keskittyy omistaja-arvon luomiseen,
uudet strategiset ja taloudelliset tavoitteet asetettu


Technopolis Oyj on saanut päätökseen kattavan konsernin strategiaa sekä strategisia ja taloudellisia tavoitteita koskevan arvioinnin, kuten yhtiön osavuosikatsauksen 13/2017 yhteydessä 4. toukokuuta 2017 ilmoitettiin. Päivitetty strategia kattaa strategiakauden 20172020, ja antaa suunnan myös tuleville vuosille.

Päivitetyn strategian keskiössä on omistaja-arvon luominen ja strategian tärkeimmät osa-alueet ovat:

 • Technopoliksen konseptin edelleen kehittäminen. Konseptin tuottama lisäarvo on korkeampi vuokrausaste ja asiakastyytyväisyys sekä hyvä vuokrataso
 • Olemassa olevien kampusten laajentaminen orgaanisilla kasvuhankkeilla
 • UMA co-working -verkoston merkittävä laajentaminen
 • Palveluliiketoiminnan ja sen kannattavuuden kasvattaminen
 • Valikoitujen yritysostojen toteuttaminen Pohjoismaiden ja/tai Itämeren alueella
 • Strategian mukaisten investointien toteuttaminen ilman uusia osakeanteja

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä päivitetty osinkopolitiikka ovat:

 • Osakekohtaisen tuloksen (EPRA) kasvu 810 % vuodessa
 • Oman pääoman tuotto (EPRA ROE) yli 8 % vuodessa
 • Osakekohtaisen nettovarallisuusarvon (EPRA NAV) kasvu vähintään 5 % vuodessa
 • Omavaraisuusaste yli 35 %
 • Tavoitteena maksaa vuosittain kasvava osinko, joka on 4060 % EPRA operatiivisesta tuloksesta

Nykyisen kiinteistökannan ja palveluliiketoiminnan kannattavuuden kasvattamisen lisäksi yhtiön tavoitteena on lisätä orgaanisia kasvuhankkeita. Technopolis ennakoi investoivansa orgaanisiin kasvuhankkeisiin vuosina 2017-2020 yhteensä 200-250 miljoonan euroa. UMA co-working verkoston kehittämiseen suunnataan noin 30 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana. Lisäksi Technopolis arvioi vuosina 2017-2020 käyttävänsä 100-200 miljoonaa euroa yritysostoihin. Yritysostoja tehdään kuitenkin ainoastaan silloin, jos edellytykset arvon luomiseksi ovat olemassa.

“Tulevaisuuden toimistomarkkinoilla avain menestykseen on monikäyttäjäympäristöjen osaaminen. Technopoliksen konsepti ja asemamme markkinoilla antavat hyvät lähtökohdat tässä onnistumiselle. Mielestämme Technopoliksella on kaikki edellytykset olla toimija, joka tarjoaa kilpailukykyisiä työympäristöratkaisuja asiakkailleen, sekä houkuttelevan, omistaja-arvoa luovan sijoituksen omistajilleen. Päivitetty strategiamme asetettuine tavoitteineen on linjassa tämän ajatusmaailman kanssa. Olemme innoissamme Technopoliksen uudesta strategisesta suunnasta”, sanoo toimitusjohtaja Keith Silverang.

”Viime vuosina Technopolis on laajentanut ja kansainvälistänyt liiketoimintaansa voimakkaasti. Kolmen osakeannin mahdollistamana Technopolis sijoitti vuosina 2012-2016 yhteensä yli 900 miljoonaa euroa liiketoimintansa kasvattamiseen. Näin loimme sekä vahvan pohjan liiketoiminnalle että 1,7 miljardin euron suuruisen kiinteistöomaisuuden. Tältä pohjalta yhtiön on hyvä kasvaa ja luoda omistaja-arvoa seuraavien vuosien aikana ilman oman pääoman hankkimista markkinoilta”, jatkaa hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen.

Tarkempi kuvaus Technopolis Oyj:n päivitetystä strategiasta on tämän tiedotteen liitteenä.

Kerromme visiostamme, strategiastamme sekä liiketoimintamme tuloksista tarkemmin tulevina kuukausina. Technopolis pitää strategia-aiheisen webcast-lähetyksen keskiviikkona 7. kesäkuuta klo 10.00. Lisäksi yhtiö järjestää pääomamarkkinapäivän vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Technopoliksen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017 julkaistaan 29.8.2017.


Lisätietoja:

Keith Silverang
toimitusjohtaja
p. 040 566 7785


Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen menestykseen kuudessa maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 50 000 työntekijälle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.

 


Kuvaus Technopoliksen paivitetysta strategiasta vuosille 2017-2020.pdf