English Lithuanian
Paskelbta: 2022-02-28 08:35:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Tarpinė informacija

„Vilvi Group“ 2021 metų 12 mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis „Vilvi Group“ konsoliduotos pardavimų pajamos 2021 m. buvo 156.0 mln. EUR arba 29.1 % didesnės negu 2020 metais (2020 m. pardavimų pajamos siekė 120.9 mln. EUR).

Per 2021 m. grupė uždirbo 8.5 mln. Eur grynojo pelno, kai tuo tarpu praėjusiais metais grynasis pelnas siekė 3.9 mln. Eur.

„Vilvi Group“ 2021 m. dvylikos mėnesių neaudiduotų veiklos rezultatų pristatymas pateiktas priede.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedas2021 m. 12 men. veiklos rezultatai.pdf