English Estonian
Avaldatud: 2022-05-10 14:18:48 CEST
Elmo Rent
Börsiteade

ELMO Rent AS-i kommentaarid seoses Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni otsusega

ELMO Rent AS (edaspidi ELMO Rent) võtab arvesse Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni (edaspidi Komisjon) 4. mail 2022 avaldatud otsuses toodud seisukohad finantsandmete esitamise kohta ja on teinud vajalikud sammud edasiste eksimuste vältimiseks.

Komisjon avalikustas 4. mail 2022 otsuse, mille alusel määrati ELMO Rendile otsuses välja toodud First North reglemendi punktide rikkumise eest leppetrahv summas 500 eurot. Kuivõrd peale otsuse avalikustamist on ajakirjanduses ilmunud artikleid, et ELMO Rent on teabega manipuleerinud, ning muud investoreid eksitavat informatsiooni, peab ELMO Rent vajalikuks Komisjoni otsust kommenteerida.

ELMO Rent selgitab, et Komisjoni otsuse aluseks olnud ELMO Rendi eksimused seonduvad First North reglemendist tulenevate finantsaruannete avalikustamise põhimõtetega ning on osaliselt seotud tehniliste eksimustega. ELMO Rent on otsuses toodud Komisjoni seisukohad arvesse võtnud ja aruandlust vastavalt parandanud. 

„Börsile esitatud andmetes on jooksvalt kõik parandused sisse viidud,  nähtavad vastavates börsiteadetes ja saame kinnitada, et investori jaoks ei muutu sellest üldpilt ELMO Rendi käekäigust ja finantstulemustest,“ ütles ELMO Rendi nõukogu esimees Enn Laansoo Jr. „Aktsiate kauplemine First North nimekirjas ja sellega kaasnevad avalikustamise kohustused on meie jaoks olnud suur väljakutse eelkõige kogemuse puudumise tõttu. Kinnitame, et eksimused ei ole olnud tahtlikud. Oleme pidanud läbipaistvust ja avatust väga oluliseks ning saanud järelevalve käigus mitmeid olulisi näpunäiteid, kuidas võrdlusandmeid edaspidi korrektselt esitada.“

Kõik ELMO Rendi börsiga suhtluse eest vastutavad töötajad on tänaseks läbinud börsil teadete avalikustamise ja vormistamise heade tavade koolituse, ettevõtte finantsjuhtimisse on kaasatud varasema börsiettevõtte kogemusega inimene ning kaalutakse ühinemist raamatupidamisstandardiga, mis on arvestades ELMO Rendi komplitseeritud vajadusi sobivam jooksvate finantsanalüüside tegemiseks ja investoritega suhtlemiseks.

 

 

Täpsem info:

 

Allan Leppikson 

juhatuse liige

allan@elmorent.ee