Avaldatud: 2020-12-23 11:18:24 CET
Nordic Fibreboard
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Aktsionäride erakorralise koosoleku otsused

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 23.12.2020. a. algusega kell 09:00 ja lõppes 09:30 Anne Kaldvee notaribüroos, Uus tn 1, Pärnu. 

Koosolekul oli esindatud 2 702 192 häält, mis moodustavad 60,07% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus.

Nõukogu tegi ettepaneku kutsuda tagasi Nordic Fibeboard AS nõukogust Jan Peter Ingman.

Otsus võeti vastu 2 702 192 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

Koosoleku protokoll avaldatakse ettevõtte kodulehel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek.

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com