Publicerad: 2005-02-03 08:44:46 CET
Öresund, Investment AB
Börsmeddelande
Öresunds substansvärde 1 januari - 31 januari 2005
Öresunds substansvärde 1 januari - 31 januari 2005 Substansvärdet[1] ökade med
0,9 procent till 170 kronor per aktieIndex[2] steg med 0,7 procent 
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2005  Aktie AntalMarknads-värde,
Mkr[3] Kr/aktie Andel, %Wihlborgs8 268 6001 1583621,1Bilia4 488
437543179,9Nobia4 410 600505169,2SCA 1 257 000338106,1SkiStar2 280
40027485,0Sapa1 291 50024074,4Avanza5 133 84722874,1Hagströmer & Qviberg935
05818463,3Alfa Laval1 364 10015352,8Industrivärden C953 20014242,6Övriga
värdepapper 7182213,1Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 1 0133218,4Totalt
5 496170100,0 Börskursen den 31 januari 2005 var 195,50 kronor.  KOMMANDE
RAPPORTTILLFÄLLEN Årsredovisning 2004mars 2005Bolagsstämma21 mars
2005Delårsrapport, januari - mars 200515 april 2005Delårsrapport, januari -
juni 20058 juli 2005Delårsrapport, januari - september 200510 oktober 2005
Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapporttillfällen, aktuellt
substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad.
Substansvärdet avseende juli månad redovisas den 12 augusti 2005.
Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och
presenteras dessutom på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på
www.huginonline.se  Stockholm den 3 februari 2005 Mats QvibergVerkställande
direktör [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 32.387.247 aktier, vilket
motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.[2] Avser SIX Return Index
(Findatas avkastningsindex). [3] Till följd av rapportering i enlighet med IFRS
från och med den 1 januari 2005 värderas de noterade innehaven till köpkurs,
där sådan finns noterad, och inte senaste betalkurs som tidigare.[4] Varav
likvida medel uppgick till 1.016 Mkr.Attachment: Öresund: Substansvärde per
050131Text version / Internet version / Print / Close